Persentil Hesaplama

Doğum Tarihi, Cinsiyet, Ağırlık ve Uzunluk alanları boş bırakılamaz.
Persentil Hesaplayıcımız 3 yaşından küçük çocuklar içindir.

Büyüme Eğrisi Nedir?

Persentil bebeklerin gelişim dönemleri boyunca sahip olması gereken fiziksel ögeleri gösteren bir büyüme eğrisidir. Persentil hesaplaması, bebeklerin fiziksel gelişimlerinin en önemli öğesi kabul edilen boy, kilo ve baş çevresi değerleri göz önüne alınarak yapılır.

Persentil hesaplaması sayesinde, bebeğin sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediği tespit edilebilir. Çocuğun persentil değerlerinin çok düşük ya da yüksek olması durumunda, altta yatan bir hastalık olup olmadığı araştırılır.

Persentil Nasıl Hesaplanır?

Persentil hesaplaması bebeklerin boy, kilo ve baş çevresi değerleri için ayrı ayrı yapılır. Persentil hesaplama, bebeğin mevcut değerlerinin persentil tablosundaki değerler ile karşılaştırılması temeline dayanan bir işlemdir. Bebeğin değerlerinin %50 civarında olması durumunda 3 ayda 1, %25’ten az ya da %75’ten fazla olması durumunda ise ayda 1 kere tekrarlanması gereken bir ölçümdür. Bu sayede, bebeğin gelişimi takip edilebilir ve olası gelişim sorunları tespit edilir.

Persentil Tablosu Nedir?

  • Peki, persentil tablosu nedir? Persentil tablosu, aynı yaştaki ve aynı ülkeden 100 bebeğin değerlerine dayanarak oluşturulan bir tablodur.
  • Her persentil tablosu, o ülkeye ya da bölgeye özel olarak oluşturulur; çünkü genetik faktör ve ırksal farklılıklar bebeklerin gelişim dönemlerindeki değerlerini ve persentil tablosunu değiştirir.
  • Örneğin, Japon bebeklerin boy ortalaması dünya genelindeki bebeklere kıyasla daha azdır. Bu sebeple, Türkiye’de doğan bir bebeğin persentil hesaplaması, Japon bebeklerinin ortalamasına göre yapılamaz.
  • Persentil Hesaplayıcımız’ın kullandığı veriler, Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’deki 100 bebeğin değerlerini baz alarak oluşturduğu persentil tablosundandır.
  • Persentil yüzdesi bebeğin Türkiye’de ortalama 100 bebeğin kaçından daha uzun-kısa, zayıf-kilolu ya da büyük-küçük olduğunu gösterir.
  • Örneğin, bebeğin persentil değerinin %25 olması, 100 bebeğin 75’inden kısa, zayıf ya da küçük olduğunu ifade eder.

Persentil Değerleri Ne Anlama Gelir?

Persentil tablosu ya da hesaplayıcısındaki tüm değerler, belirli yüzdelik dilimlere ayrılmıştır ve her yüzdelik dilim bebeğin fiziksel gelişimi hakkında farklı bilgiler vermektedir. Persentil tablosundaki yüzdelik değerler ve anlamları;

  • %0-3 Persentil: Boy, kilo ya da baş çevresi fark etmeksizin, bebeğin persentil değerlerinin 3’ün altına düşmesi büyüme geriliği ihtimaline akla getirir. Bebeğin sağlık kontrolü, büyüme geriliği ve beslenme tedavisi olabilmesi için en kısa zamanda doktora başvurulması gerekmektedir.
  • %3-10 Persentil: Bebeğin persentil değerlerinin 3-10 aralığında olması da bebekte büyüme geriliği ihtimalini düşündürür. Büyüme geriliği ve beslenme tedavisi için doktora başvurulması ve sağlık kontrolü gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak, erken doğan bebeklerde değerlerin bu aralıkta olması normal kabul edilebilir.