Mesafeli Satış Sözleşmesi

                      MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR 
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) uyarınca “Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi” (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.) Satıcı konumunda olup, Satıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

  Satıcı           

  Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi

  Mersis No    

  0142137529700001

  Adres            

  Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. No: 36/1a Eyüpsultan / İstanbul

  Telefon         

  Müşteri Hizmetleri Telefon

  Fax

  E-posta

  Banka Hesabı

  Şube Kodu

  Hesap No

  IBAN

  İşbu Sözleşme uyarınca “________” (bundan böyle “Alıcı veya Tüketici” olarak anılacaktır.) Alıcı konumunda olup, Alıcı’ya ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir;

  Alıcı/Tüketici’nin Adı, Soyadı/Unvanı

  Adres

  Telefon

  E-posta

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU
 • İşbu Sözleşme’nin konusunu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait ve yalnızca Satıcı’nın ürünlerinin satışının yapıldığı […] uzantılı internet sitesi (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen niteliklere sahip ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslim sürecine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde Sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır.

   

  İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 • ALICI’NIN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE SATICI’NIN İNTERNET SİTESİ İLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
 • Alıcı, Sözleşme’nin işbu maddesi altında belirtilen hususlarda işbu Sözleşme kurulmadan önce Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ilgili tüm açıklamaları ve kendisine satış işlemleri esnasında iletilen ön bilgilendirme formunu okuyup inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder. 

  1. Satıcı'nın ticaret unvanı,
  2. Satıcı’nın iletişim bilgileri, 
  3. Satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin internet sitesinden satılması esnasında takip edilen satış süreci ve bu süreçte meydana gelebilecek aksaklıkların düzeltilmesine ilişkin açıklamalar,
  4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Alıcı’ya ait bilgilerin işlenmesi, kullanımı ve bu kapsamda Alıcı’dan alınacak izinlere ilişkin bilgiler ve takip edilecek prosedürler,
  5. Sözleşme’ye konu ürünlerin nitelikleri, ödeme araçları, ürünlerin Alıcı’ya teslim şekli, teslimat ücreti, ürünlerin her türlü vergiler dahil toplam fiyatı,
  6. Sözleşme ifası sırasında tarafların tabi oldukları yükümlülükler,
  7. Sözleşme konu ürünlerin iade koşullarına ilişkin açıklamalar,
  8. Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamayacağına ilişkin bilgiler,
  9. KVKK kapsamında takip edilecek prosedürler, gizlilik sürecine ilişkin usul ve esaslar
  10. Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlık halinde Alıcı’nın başvurabileceği hukuki yollara ilişkin bilgiler.

   

 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ, ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ, TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ 
 •  

 • Sözleşme konusu ürün, aşağıda detaylı bilgileri paylaşılan özellikleri taşımaktadır. İnternet sitesi üzerinden Alıcı aşağıda detayları belirtilen ürünü satın almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder;
 •  

  Satılan Ürüne İlişkin Detaylar

   

   

   

   

 • İşbu Sözleşme’de belirtilen ve Alıcı tarafından Satıcı’dan İnternet Sitesi üzerinden satın alınan ürünün bedeli, ödeme şekli ve (Alıcı tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde) ürüne ilişkin fatura bilgileri aşağıdaki gibidir;
 •  

  Birim Fiyat

  KDV tutarı

  Satış Fiyatı

  Ödeme Şekli

  Fatura Bilgileri

  Teslimat Ücreti

 • Alıcı’nın bildirmiş olduğu ürün teslim adresi ve bu adrese ilişkin detaylar aşağıda belirtildiği gibidir;
 •  

  Ürün Teslimat Adresi

  Alıcı’nın İletişim Bilgileri

  Ürünün Teslim Edileceği Kişi

 • Ürün, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. 
 •  

   

   

 • GENEL HÜKÜMLER
 •  

 • Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin sahip olduğu özelliklere, satış fiyatına, ödeme yöntemine,  teslimat sürecine, iade koşullarına ilişkin tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda gerek internet sitesi gerekse kendisine e-mail yoluyla iletilen “Ön Bilgilendirme Formu” ile bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda ve kendisine gönderilen “Ön bilgilendirme Formu” ile teyit ettiğini ve bunun üzerine Satıcı’dan ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 
 • Alıcı’nın e-mail adresine gönderilen, Sözleşme kurulmadan önce internet ortamında Alıcı’nın bilgisi ile onayına sunulan ve internet sitesinde de taslağı yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmektedir. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli, internet sitesinde yer alan ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’de belirtildiği gibidir. 
 • Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Sözleşme hükümleri Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.
 • Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Bu fiyatlara KDV ve vergiler dahil ancak teslimat ücreti dahil değildir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Teslimat ücreti, internet sitesinde belirtilen ürün teslimat prosedürüne göre belirlenecek ve ürünün satın alınması esnasında eğer teslimat ücreti ödenecekse Alıcı’ya bildirilecektir.
 • Satıcı internet sitesinde teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişse sorumlu değildir. 
 • Alıcı’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini internet sitesinde talep edildiği şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Alıcı kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, bankaların uyguladığı taksit politikasına göre belirlenen sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek Alıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir ve taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup, Satıcı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
 • Taksitli satışlar sebebiyle uygulanacak faiz oranları ve temerrüt faiz oranları Alıcı’nın sahip olduğu banka tarafından belirleneceğinden Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürünlerin bedel iadesi kararlaştırılmış ise, iadeye ilişkin ödemenin her ay taksitli olarak Alıcı’ya ödenmesi Alıcı’nın çalıştığı banka ile ilgili olup, Alıcı bu uygulamanın çalışmış olduğu bankasıyla ilgili olduğunu kabul ve beyan eder.
 •  

 • Ürün teslimat adresi bizzat Alıcı tarafından ürünün internet üzerinden satın alımı işlemleri esnasında Satıcı’ya bildirilmiştir. Satıcı, Alıcı tarafından bildirilen adrese Sözleşme’ye konu ürünleri teslim etmekle yükümlü olup Alıcı, Satıcı’ya bildirmiş olduğu adresin tam, eksiksiz ve doğru olmasından sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ürün kendisi dışında üçüncü bir kişi/kuruma teslim edilmesini talep ediyorsa bunu açık olarak Satıcı’ya bildirmelidir. 
 •  

 • Satıcı teslimata ilişkin bildirimini Alıcı tarafından bildirilen e-posta, SMS veya telefon gibi iletişim kanalları yoluyla gerçekleştirecektir. 
 •  

 • Ürün Alıcı tarafından bizzat bildirilen adrese Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketleri aracılığıyla ilgili kişiye teslim edilecektir. Alıcı, Alıcı’nın satış işlemleri esnasında bildirmiş olduğu adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketlerinin Alıcı’nın bildirmiş olduğu teslimat adresinin bulunduğu sınırlar içerisinde şubesi bulunmaması veya Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması durumunda Alıcı satın almış olduğu ürünü Satıcı tarafından yapılacak bildirim üzerine, kendisine bildirilen (kendisine en yakın olan şube) şubeden teslim alması gerekmektedir.

 • Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya ait olacaktır. Alıcı bu sorumluluğu yüklendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  

 • Sözleşme konusu ürünün Alıcı’ya teslim edilebilmesi için işbu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet üzerindeki satış işlemi esnasında kabul edilmesi ve ürün bedelinin Alıcı tarafından ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde yapılan ödeme banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • TKHK ve Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince Alıcı tarafından satın alınan ürün, Sözleşme kurulduğu tarihten itibaren otuz (30) günlük yasal süre içerisinde Alıcı’nın bildirdiği teslim adresine teslim edilecektir.
 •  

 • Satıcı; nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ile stok tükenmesi, benzeri ticari imkânsızlık halleri, önceden öngörülemeyen mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 •  

 • Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece, teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı'ya aittir. Satıcı’nın internet sitesinde teslimat ücretine ilişkin ilan edilen hususlara göre Alıcı tarafından bir ücret ödenecekse veya ödenmeyecekse söz konusu durum Alıcı’ya satış işlemi esnasında bildirilecektir.
 • Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi, Satıcı tarafından ürününün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Satıcı'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
 • Satıcı, ürünü işbu Sözleşme’de kararlaştırıldığı niteliklerine uygun, tam ve sağlam olarak Alıcı’ya teslimi etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak, ürüne ilişkin garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi tamamlayıcı ürünler bulunuyorsa Satıcı bunları da Alıcı’ya ürünle birlikte teslim etmekle yükümlüdür.
 •  

 • Satıcı ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yönetmelik hükümleri uyarınca Alıcı’ya bildirir. Bu takdirde Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın bu durumda siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde Satıcı tarafından satın alınan ödeme aracına uygun olarak Alıcı’ya iade edilecektir. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde, ürün tutarının bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasından sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. 
 •  

 • Alıcı’nın satın aldığı ürün, Alıcı haricinde başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise ve Alıcı’nın belirttiği teslim edilecek kişi/kuruluş bu ürünü teslim almaz/kabul etmez ise bu sebepten dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Alıcı, bu duruma ilişkin Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
 •  

 • Alıcı, satın aldığı ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle, üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde Satıcı ürüne ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 •  

 • Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 • Alıcı, ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak Alıcı, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, aşağıda belirtilen hallerde Yönetmelik’in 15. maddesi gereğince cayma hakkı kullanamayacaktır;
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • İADE EDİLEMEYECEK ÜRÜNLER 
 • Alıcı, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak TKHK kapsamında “mutat kullanım” ifadesi, Alıcı tarafından Sözleşme konusu ürünlerin incelenmesi adına yalnızca gözden geçirilmesi/kontrol edilmesi anlamına gelmektedir ve bu kullanımın inceleme boyutunu aşmaması gerekmektedir. Sözleşme’nin 6. ve alt maddelerinde düzenlenen cayma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın aşağıda listelenen ürün kategorileri üzerinde belirtilen kullanım şekilleri ve/veya bunlara benzer diğer kullanım halleri, bu ürünlerin mutat kullanımı olarak kabul edilmeyecektir ve Alıcı’nın söz konusu durumlarda cayma ve/veya herhangi bir iade hakkı bulunmamaktadır.

  • Kişisel bakım ve kozmetik ürünler gibi hijyenik ürünlerin ve vücut ile temas edici nitelikte olan kulaklık gibi cihazların ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlarının açılmış olması, 
  • Cep Telefonu, Dizüstü Bilgisayar ve diğer elektronik cihazların uygulamalarının kurulmuş/indirilmiş ve/veya herhangi bir suretle kullanılmaya başlanmış olunması, 

  hallerinde, Alıcı bu ürünleri iade edemeyeceği konusunda açıkça bilgilendirildiğini kabul veya beyan eder.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
 •  

  Alıcı Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde yayınlamış olduğu “Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası”nı okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın ayrıca açık rıza gereken haller hariç olmak üzere kişisel verileri, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası uyarınca işlenecektir. Alıcı’nın ayrıca açık rızasını gerektiren işleme amaçlarının varlığı halinde Satıcı, KVKK ve ilgili düzenlemeler gereğince Alıcı’nın açık rızasını reddetme imkânı da tanıyarak ayrıca talep eder. Bu durumlarda ilgili alanlarda Alıcı’nın onay vermesi halinde Alıcı’nın kişisel verileri açık rızayı gerektiren amaçlar doğrultusunda da işlenebilir.

   

 • FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİMLER
 • Alıcı, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markalarının ve diğer bütün fikri ve sınaî mülkiyet haklarının daima Satıcı’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul etmektedir. Alıcı, Satıcı’nın internet sitesini yalnızca Satıcı’nın veya yetkili aracılarının izin verdiği şekilde kullanabilecektir. İşbu Sözleşme Alıcı’ya hiçbir şart altında Satıcı’ya ait fikri ve sınaî mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez. Satıcı’nın İnternet Sitesi üçüncü taraf internet sitelerine bağlantıları içerebilir ancak bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amacını taşımaktadır. Satıcı’nın İnternet Sitesi’nin bağlı olduğu üçüncü taraf internet sitelerinin ve içeriklerinin kontrolü ve sorumluluğunun Satıcı’ya ait olmadığını Satıcı işbu Sözleşme ile Alıcı’ya bildirmektedir.

 • YAZILI İLETİŞİM VE BİLDİRİMLER
 • Satıcı ile Alıcı arasındaki Sözleşme, Satıcı’nın İnternet Sitesi üzerinden kurulduğundan Alıcı, Satıcı ile arasındaki iletişimin öncelikle elektronik ortamda yapılacağını kabul eder. Satıcı, Alıcı’yı e-posta yahut internet sitesi aracılığıyla bilgilendirebilecektir. Alıcı, işbu Sözleşme uyarınca işbu elektronik iletişim yollarını kabul ettiğini ve kendisine elektronik ortamda sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin Yönetmelik uyarınca kabul gören iletişim tekniğine uygun olduğunu kabul eder.

 • TALEP VE ŞİKAYET BAŞVURU YOLLARI
 • Alıcı, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde satın aldığı ürün, kendisine sunulan hizmet ve diğer hususlara ilişkin tüm talep, şikayetlerini ve memnuniyet bildirimlerini aşağıda yer alan iletişim kanallarını kullanmak suretiyle Satıcı’ya iletebilecektir.

 • Müşteri Hizmetleri Telefon ve E- Posta Bilgileri:
 • Mail :  
 • Telefon : 
 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 • Bu Sözleşme'ye ve bu Sözleşme’den doğan ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır.

  Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olan tüm uyuşmazlıklar, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl tespit edilip Resmi Gazete’de edilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetlerinde, bu sınırları aşan miktarlarda ise Tüketici Mahkemeleri’nde çözümlenecektir. 

  Alıcı, TKHK ve Yönetmelik hükümleri kapsamında kendisinin veya dilerse Satıcı'nın bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilecektir. İşbu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde TKHK ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

 • YÜRÜRLÜK
 • 13 maddeden ibaret işbu sözleşme taraflarca okunarak [….] tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.