BUDİZZZ MOBİL UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI

 


  MOBİL UYGULAMA KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”) Budizzz isimli mobil cihaz uygulaması ("Uygulama") kapsamında sizlere sunulan içerik ve sair tüm hizmetlere ("Budizzz Hizmeti") ilişkin koşulları, kuralları ve Uygulama kullanımına yönelik yönergeleri içermektedir.

Hizmetler, sizlere Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme A.Ş. tarafından (“Budizzz”) sunulmaktadır. Bu Kullanım Koşulları'nda "siz" olarak bahsedilen kişi, Budizzz hesabını oluşturarak Uygulama’yı kullanmayan başlayan kullanıcıyı belirtir.

Kullanım Koşulları, Budizzz Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Şu kadar ki işbu Kullanım Koşullarına aykırılık, Budizzz Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil edecek; Kullanım Koşulları’nda yer almayan hususlar bakımından Budizzz Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 1- ÜCRETSİZ KULLANIM VE ABONELİK

1.1 Uygulama, farklı içerik ve hakları içeren ücretli veya ücretsiz kullanım seçenekleri sunar. Uygulama üzerinden ücretsiz kayıt olarak Budizzz’in kayıtlı kullanıcısı (“Kullanıcı”) olabilirsiniz. Ücretsiz kullanım halinde Budizzz içeriklerinden kısmen faydalanılabilmektedir.

1.2 Kullanıcı olmak için e-posta adresinizi, isim, soyisim, kullanıcı adı bilgilerinizi Uygulama’nın ilgili alanındaki kısma girmeniz ve bir şifre oluşturmanız gerekmektedir. Hesabınızın ve parolanızın gizliliğini koruma ve bilgisayarınıza erişimi kısıtlama hususunda sorumluluk size aittir.

1.3 Daha fazla içerik ve kullanım seçeneği için “Budizzz Premium Üyelik” satın alabilirsiniz. Premium Üyelik ödeme satın alma ve ödeme koşulları ile Premium Üyelik mali koşullarının detayları, Budizzz Mobil Uygulama Abonelik Sözleşmesi kapsamında yer almaktadır.

1.4 Budizzz Premium Üyelik hizmetini kullanabilmek için abonelik başlangıcında bir ödeme yöntemi sunmalısınız. Budizzz Premium Üyelik için abonelik ücreti, üyeliğinizin başlangıç tarihinde ve devam eden dönemler için, seçiminize göre aylık veya yıllık olarak, aboneliğinizin başlangıç gününe karşılık gelen takvim gününde ödeme yönteminiz üzerinden otomatik olarak tahsil edilir ve faturalandırılır. Budizzz Premium Üyelik satın alındığı takdirde, aboneliğinizi fatura kesim tarihinden önce iptal etmediğiniz sürece, abonelik ödeme türüne göre aydan aya veya yıldan yıla bedel tahsil edilmeye devam edilecektir.

1.5 Ödeme yönteminizin reddedilmesi veya abonelik ücretinizin ödemesi için artık kullanılamaması durumunda, tahsil edilmeyen tutarlardan sorumlu olmaya devam edersiniz. Ödeme yöntemi geçerlilik tarihinin sona ermesi, yeterli bakiyenin mevcut olmaması veya başka nedenlerden dolayı ödemenin başarıyla gerçekleşmemesi ve hesabınızı iptal etmemeniz halinde, abonelik ücretini geçerli bir ödeme yönteminden tahsil edinceye kadar hizmetimize erişiminizi askıya alabiliriz.

1.6 Budizzz Premium Aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu durumda, mevcut fatura döneminizin sonuna kadar Budizzz hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz. Budizzz, ilgili mevzuatta belirlenen sınırlar dahilinde izin verildiği ölçüde, ödemelerinizi iade etmeyecek, kısmen kullanılmış dönemler için iade yapmayacak veya kredi tanımlaması yapmayacaktır.

1.7 Zaman zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Budizzz, kendi ürünlerinin ve hizmetlerinin sağlanmasıyla bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sunulan abonelik planları dahil olmak üzere özel promosyon abonelik planları sunabilir. Bazı abonelik planları, farklı koşullar ve sınırlamaları içerebilir. Bu durumda bunlar Uygulama’ya kayıt esnasında veya size sunulan diğer iletişimlerde açıklanacaktır. Bu abonelik planlarının kullanım koşullarının burada belirtilen hüküm ve koşullarla çeliştiği durumlarda, aksi belirtilmedikçe, işbu Kullanım Koşulları geçerli olacaktır.

1.8 Budizzz herhangi bir şekilde ve herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyebileceği şekilde fiyat ayarlama hakkını saklı tutar. Fiyat değişikliğini veya abonelik planınızda yapılan değişikliği kabul etmek istemiyorsanız değişiklik yürürlüğe girmeden önce aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

1.9 Budizzz Hizmetleri kapsamında ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar sunulabilir. Böyle bir durumda ilgili haklar, deneme sürümü ve/veya promosyon için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal etmelidir. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce deneme sürümünü iptal ederse ve buna rağmen sehven ücretlendirme yapılırsa Budizzz ile support@bartka.com adresinden iletişime geçmelidir.

MADDE 2- BUDİZZZ HİZMETİ

2.1 Budizzz hizmetine abone olmak için en az 18 (on sekiz) yaşında olmanız veya bulunduğunuz il, bölge veya ülkede geçerli olan reşit olma yaşını doldurmuş olmanız gerekir.

2.2 Budizzz hizmeti ve hizmet üzerinden erişilen her türlü içerik, sadece kişisel kullanımınıza ve ticari olmayan kullanımlara yöneliktir. Abonelik planınızda aksine izin verilmediği sürece, aboneliğiniz ve Budizzz Hizmetlerinden faydalanma hakkı hanenizin dışındaki kişilerle paylaşılamaz. Budizzz aboneliğiniz boyunca tarafınıza Budizzz Hizmetine ve Budizzz içeriklerine erişmenize müsaade eden sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir hak sağlamaktayız. Burada belirtilenler haricinde, size hiçbir hak, unvan veya menfaat devredilmeyecektir.

2.3 Uygulamaya kayıt olarak Budizzz Hizmeti’ni ticari amaçlarla ve/veya kamuya açık işletmelerde kullanmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

2.4 Budizzz içeriklerine, öncelikli olarak hesabınızı oluşturduğunuz ülkede ve yalnızca hizmetimizi sunduğumuz ve söz konusu içeriğin lisansına sahip olduğumuz coğrafi bölgelerde erişim sağlayabilirsiniz. İçerikler, coğrafi konuma göre değişiklik gösterecek ve zaman zaman değişebilecektir.

2.5 Budizzz Hizmetini, hizmetle ilişkili tüm özellikler ve işlevselliklerle birlikte, geçerli tüm yasa, kural ve yönetmeliklere ya da ilgili hizmet veya içeriğin kullanımına dair diğer kısıtlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Budizzz tarafından açık bir şekilde izin verilmediği sürece;

  1. Budizzz Hizmetinde saklanan ya da Budizzz Hizmetinden ve Budizzz Hizmeti aracılığıyla edinilen içerik veya bilgileri arşivlemeyeceğinizi, çoğaltmayacağınızı, bunların dağıtımını yapmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, sergilemeyeceğinizi, işlemeyeceğinizi, yayımlamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, türev ürün üretmeyeceğinizi, satışa sunmayacağınızı veya kullanmayacağınızı;
  2. Grafik kullanıcı arabirimi, telif hakkı uyarıları ve ticari markalar dâhil olmak üzere Budizzz Hizmetinin içerik korumalarının veya diğer unsurlarının hiçbirini bertaraf etmeyeceğinizi, kaldırmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, devre dışı bırakmayacağınızı, geriletmeyeceğinizi, engellemeyeceğinizi, gizlemeyeceğinizi veya önlemeyeceğinizi;
  3. Budizzz hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik araçlar kullanmayacağınızı;
  4. Budizzz hizmeti üzerinden erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmayacağınızı veya parçalara ayırmayacağınızı;
  5. Budizzz hizmetinin içeriğine herhangi bir kod veya ürün yerleştirmeyeceğinizi veya söz konusu içeriği herhangi bir şekilde manipüle etmeyeceğinizi;
  6. Herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmayacağınızı;
  7. Her türlü yazılım virüsü ya da herhangi başka bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları dâhil olmak üzere, Budizzz Hizmeti ile ilişkili herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmak, zedelemek veya sınırlandırmak için tasarlanmış herhangi bir materyali yüklemeyeceğinizi, e-posta ile veya başka herhangi bir şekilde göndermeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi
  8. kabul etmiş sayılırsınız.

2.6 Budizzz yazılımı; Budizzz içeriklerinin Budizzz uyumlu cihazlar aracılığıyla yetkilendirilmiş olarak izlenebilmesi ve (bu içeriklere) erişilebilmesi için tasarlanmış ve Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme A.Ş. tarafından ve/veya Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme A.Ş. için geliştirilmiştir. Bu yazılım, cihaz ve kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir; işlevleri ve özellikleri cihazdan cihaza değişebilir.

2.7 Uygulama’ya kayıt olarak, Hizmeti kullanmak için üçüncü taraf lisanslarına tabi bir üçüncü taraf yazılım kullanımının gerekli olabileceğini; Budizzz yazılımının ve ilgili üçüncü taraf yazılımlarının güncellenmiş sürümlerini otomatik olarak edinebileceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

MADDE 3- ŞİFRELER VE HESAP ERİŞİMİ

3.1 Uygulama’da gerçekleşen tüm işlem ve etkinliklerin sorumluluğu size aittir. Başkalarının hesaba erişmesine izin vererek (buna hesabın izleme etkinliğine dair bilgilere erişim de dâhildir) bu kişilerin sizin adınıza hareket ettiğini ve abonelik planında yapılan değişiklikler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu üçüncü kişilerin hesapta gerçekleştirdikleri tüm işlem ve değişikliklerden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

3.2 Hesap üzerindeki kontrolün sağlanmasına yardımcı olmak ve yetkisiz kullanıcıların hesaba erişmesini engellemek için hizmete erişmekte kullanılan cihazlar üzerinde kontrolü sağlamalı ve hesapla ilişkili parolayı veya ödeme yöntemi bilgilerini kimseye açıklamamalısınız. Size hesapla ilgili uyarılar gönderebilmemiz için, hesabınızla ilişkilendirilecek geçerli bir e-posta adresi dâhil, doğru bilgi sunmayı ve bu bilgilerin doğruluğunun devamlılığını sağlamayı kabul edersiniz. Sizi, Budizzz'i veya ortaklarımızı kimlik hırsızlığı veya diğer hileli hareketlerden korumak için, hesabınızı sonlandırabilir veya hesabınızı askıya alabiliriz.

3.3 Uygulama’daki hesabınıza ilişkin kredi kartı veya diğer hesap bilgilerinizi göndermenizi talep eden herhangi bir iletişim konusunda dikkatli olmalısınız. Bu tarz iletişimleri, bilgilerinizi vererek yanıtlamanız, kimlik hırsızlığına neden olabilir. Hesabınıza ilişkin bilgilerinize resmi gibi görünse bile bir e-postadaki uzantı üzerinden veya başka bir elektronik iletişim yoluyla değil her zaman doğrudan Uygulama’ya giderek erişmenizi tavsiye ederiz.

3.4 Budizzz, kendisini ve ortaklarını hileli faaliyet olduğuna inandığı işlem ve girişimlerden korumak için aboneye bildirimde bulunma veya bildirimde bulunmaksızın herhangi bir hesabı herhangi bir zamanda beklemeye alma hakkını saklı tutar. Budizzz, böyle bir sebeple hesabınızı beklemeye aldığı durumlarda, aboneliğinizden doğmuş veya doğacak kullanım haklarınıza karşılık olarak kredi sağlama veya indirim yapma yükümlülüğü altında değildir.

MADDE 4- DİĞER HÜKÜMLER

4.1 Geri Bildirimler

4.1.1 Budizzz, anketlere veya Budizzz hizmetine gönderimler yoluyla verilen yanıtlar ve  Uygulama ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere bize gönderebileceğiniz herhangi bir iletişimde yer alan herhangi bir yorum, bilgi, fikir, kavram, inceleme, teknik veya diğer materyali (“Geri Bildirim”) ürünleri geliştirmek, üretmek, pazarlamak ve Budizzz hizmetini oluşturmak, değiştirmek veya iyileştirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla size tazminat ödemeksizin, sizden onay almaksızın veya ayrıca bir ödeme yapmaksızın kullanmakta özgürdür.

4.1.2 İşbu Kullanım Koşulları uyarınca, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Geri Bildirimde ve Geri Bildirime ilişkin herhangi bir telif hakkı talep ve iddia etmemeyi kabul etmektesiniz.

4.1.3 Budizzz, Budizzz içerikleri için talep edilmeyen materyal ya da fikirleri kabul etmez ve herhangi bir ortamda sunulan içeriklerin, Budizzz’e iletilen materyal ya da fikirlerle olan benzerliklerden sorumlu değildir. Talep edilmeyen herhangi bir materyal veya fikir göndermeniz durumunda, gönderdiğiniz materyal veya fikre büyük ölçüde benzer bir materyal veya fikir Budizzz tarafından kullanılmış olsa bile, Budizzz’in size herhangi bir ek değerlendirme sağlamayacağını ve bu tür materyallerin ve fikirlerin kullanımına ilişkin Budizzz ve iştiraklerine karşı herhangi bir hak iddia ve talebinde bulunmayacağınızı İşbu Kullanım Koşulları doğrultusunda kabul etmiş olursunuz.

4.2 Bildirimler ve Güncellemeler

 4.2.1 Hesabınızla ilgili bilgiler (ödeme izinleri, faturalar, şifre ya da ödeme yöntemi değişiklikleri, onay mesajları, bildirimler vb.) tarafınıza yalnızca elektronik formatta aktarılacaktır.

4.2.2 Budizzz, Kullanıcı’nın iznini almak şartıyla bildirimler, hatırlatmalar ve elektronik iletiler gönderebilir.

4.2.3 Budizzz tarafından Budizzz Hizmetlerinin kullanımı amacıyla herhangi bir bilgi, abonelik ve sair talepte bulunulması veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, gerekli bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağınızı ve gerekli değişikliklere uygun davranacağınızı işbu Kullanım Koşulları doğrultusunda kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

4.2.4 Budizzz işbu Kullanım Koşulları’nı zaman zaman değiştirebilir. Bu tür değişiklikler sizin için geçerli olmadan önce sizi bilgilendireceğiz. Değişiklik halinde güncel Kullanım Koşulları, Uygulama’da yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Uygulama’yı kullanan, Uygulama’ya giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı olarak, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Değişiklikleri kabul etmek istemiyorsanız değişiklikler yürürlüğe girmeden önce aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

4.3 Kişisel Veriler

4.3.1 Uygulama ile Budizzz hizmetlerini kullanmanız ve/veya satın almanız yoluyla ve bunlarla bağlantılı süreçlerde bazı kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Topladığımız tüm bu bilgiler, işbu Kullanım Koşulları’nın bir parçasını oluşturan ve ana sayfamızdan yahut buraya tıklayarak erişilebilen Aydınlatma Metnine tabidir ve işbu Kullanım Koşulları’na dahil edilmiş sayılır. 

 4.4 Geçerlilik

4.4.1 Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Sözleşme ile birleşik olmayacak şekilde uygulama içerisinde yer verebilmeniz için ayrı olarak da iletmekteyiz. Sözleşme ekinde yer alan kullanım koşulları ile aynıdır.