BARTKA İNOVASYON ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 


 • Başvuru Yöntemi

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Başvuru Tebliği”) 5’inci maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) iletebilirsiniz. İşbu başvuru formu yalnızca talebinizin daha kolay ve hızlı şekilde yanıtlanması bakımından hazırlanmıştır. Başvuru Tebliği’nde düzenlenen usul ve esaslara uygun olması kaydı ile yapılan diğer başvurular da Şirket tarafından ilgili mevzuata uygun şekilde değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır.


 • Yazılı Olarak Başvuru

 • Başvuru Yöntemi

  :

  Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

  Başvuru Yapılacak Adres

  :

  Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi

  Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. 36/1A Eyüpsultan/İstanbul

  Başvuru Başlık Bilgisi

  :

  Zarfın/tebligatın üzerine “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru

 • Başvuru Yöntemi

  :

  Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi vasıtasıyla

  Başvuru Yapılacak Adres

  :

  bartkainovasyon@hs01.kep.tr

  Başvuru Başlık Bilgisi

  :

  E-postanın konu kısmına “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 • Şirket Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 • Başvuru Yöntemi

  :

  Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

  Başvuru Yapılacak Adres

  :

  kvkk@bartka.com

  Başvuru Başlık Bilgisi

  :

  E-postanın konu kısmına “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 • Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

 • Başvuru Yöntemi

  :

  Mobil imza/güvenli elektronik imza içerecek biçimde Şirket’in sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

  Başvuru Yapılacak Adres

  :

  kvkk@bartka.com

  Başvuru Başlık Bilgisi

  :

  E-postanın konu kısmına “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 • Kimlik Teyidi ve İletişime İlişkin Bilgiler

 • Talepleriniz, Başvuru Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca, aşağıda belirtmiş olduğunuz iletişim adresine yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderim yapılarak cevaplandırılacaktır. Bu nedenle, aşağıda verilen kişisel verilerin doğruluğundan ve bu kişisel verileri paylaşmak konusunda yetkili olduğunuzdan emin olunuz. 


  İlgili Kişi Ad - Soyad


  İlgili Kişi T.C. Kimlik No. / Pasaport No.

  İlgili Kişi E-Posta Adresi / KEP Adresi

  Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

  İlgili Kişi Telefon No. / Cep Telefonu No. / Faks No. (İhtiyaridir)

  :

  Şirket ile İlişkiniz 

  : Müşteri

     Çalışan

     Çalışan Adayı

     Diğer (Lütfen aşağıda belirtiniz)

   


  Şirket’in, başvuruda bulunan ilgili kişinin, gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirket, kimlik tespiti yapabilmek adına her türlü teyit edici bilgi ve belgeyi talep etme hakkını haizdir. Kimlik teyidinizin sağlanması amacıyla Şirket’e kimlik fotokopinizin iletilmesi halinde, ilgili belge üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilere (örn. kan grubu ve din bilgisi) yer verilmediğinden emin olunuz.


 • Başvuru Konusu

 • Kanun’un 11’inci maddesi kapsamındaki kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.


  Başvurunuz kapsamında Şirket’e iletilen bilgi ve belgeler arasında Kanun’un 6’ncı maddesinde sınırlı sayıda sayılmış herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. sağlık bilgisi, din bilgisi, siyasi düşünce bilgisi) yer verilmediğinden emin olunuz.

 • Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirilme Yöntemi 

 • Başvurunuz, Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilecektir.


  Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

  Yanıtın B bölümünde sağlamış olduğum KEP numarama gönderilmesini istiyorum.


  İşbu başvuru formunda belirttiğim bilgi, belge ve talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun ve Başvuru Tebliği hükümleri uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim. Bu kapsamda, işbu başvuru ile tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek amacıyla kişisel verilerimi işleyebileceğini, ilave bilgi ve/veya belge talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.


  Başvuranın Adı Soyadı

  :

  Başvuru Tarihi

  :

  İmza

  :